top of page
horse.JPG
clans4.JPG

Bha Clan Logan an làthair aig Fèis Albannach Fhearghais agus Geamannan Gàidhealach eadar 10mh is 12mh Lùnastal, 2018. Am bothan againn

dìreach ri taobh baile an Reenactors a thug mòran luchd-turais a-steach. Aig geamaichean Fhearghais, bidh daoine a’ tighinn seachad
faodaidh dùil a bhith agad ri pìobairean, fèistearan, roinn mhòr de Chinnidhean agus mòran a bharrachd. B’ e an Greumach aoigh urraim am-bliadhna
McTavish, an cleasaiche a tha a’ riochdachadh Dùghall MacCoinnich anns an t-sreath Outlander. Tha urram aig Cinnidhean Albannach aig na geamaichean seo
oir thàinig 51 Cinnidhean Albannach airson an tachartais seo. Airson a’ chiad uair, ghabh sinn pàirt ann an cuirm traidiseanta Hearth lightin’ agus chaidh Clan Logan a thaisbeanadh am measg nan Cinnidhean eile air an raon. An-uiridh, cha deach an deas-ghnàth a chumail ri linn na droch shìde.

Choinnich Clan Logan ri beagan Chinnidhean ùra aig na geamaichean sin, Clann Barclay is Clan Maitland air an aoigheachd le Bob agus Brenda. Chuir Clan Bell, Clan Kincaid, Clann Irwin, Clann Chèith, Clann Ghòrdain, Clan Young agus mòran eile fàilte oirnn le gàirdeanan fosgailte, toilichte gun robh sinn air ais airson an dàrna turas. An turas seo, bhruidhinn mi ri Clann MhicThàmhais agus choinnich mi ris a’ Cheann-cinnidh Albannach aca, Steaphan Eideard Dùghall MacThàmhais à Dùn Ardraidh. B’ e coinneamh a bh’ ann air am bi cuimhne agam gu bràth. Bu mhath leinn taing a thoirt don luchd-eagrachaidh, don cheann-suidhe Dave Radley agus do shaor-thoilich airson an tachartas seo a dhèanamh comasach.

fraser3.jpg

Bhuannaich Clann Fhriseil as fheàrr Clan 2018. Chaidh an duais a thoirt seachad le Graham MacTavish.

cow4.JPG

Bha crodh Gàidhealach aig na geamaichean seo!!

stvn-dave-laurent2x.JPG
stvn-chefbanner.jpg

Steven Logan, Dave Radley, Ceann-suidhe Fèis Fhearghais agus Geamannan Gàidhealach agus Laurent Audar. 

Laurent Audar agus Steven Logan air beulaibh teanta Logan Clan.

stvn-chiefX.jpg

Steven Logan Coimiseanair Canada Clan Logan agus Ceann-cinnidh Albannach Chlann Thàmhais, Steaphan Eideard Dùghall MacTàmhais à Dùn Ardraidh. 

bottom of page