top of page

Air Disathairne, 9 Gearran, bha Clan Logan an làthair aig a’ chiad deasachadh den BlackWatch Highland Ball. B’ e tachartas drùidhteach a bh’ ann, a chaidh a chumail aig an BlackWatch Armory a thug moladh do dhualchasan Albannach. Bha Adress to a Haggis againn, The BlackWatch Pipes and Drums agus fhuair sinn cothrom dannsa Gàidhealach na h-Alba fhaicinn. Bha Clann Logan an làthair
le Yanice Artigny, ball, a ghabh pàirt ann am Ball seo airson a 'chiad uair.Our Clan seachad ùine le The Black Watch Women's Roinn agus a' coimhead air adhart ri bhith an làthair aig na tachartasan aca agus a 'toirt taic do na h-oidhirpean aca gus cuideachadh a' BlackWatch saighdearan.Clan Logan bu toigh leam taing a thoirt Rèisimeid Rìoghail BlackWatch Chanada airson a leithid de mhìorbhail
feasgar.

Clan Logan

Yanice Artigny agus Steven Logan

BlackWatch Women's Divisio

Clan Logan le Roinn nam Ban BlackWatch.

   Bho chlì gu deas: Chantale ménard, Yanice _cc781905-5cde-3193-5-5cde-3193d

   Artigny, Steven Logan, Mireille greabhal Mclellan

bottom of page