top of page
  • Grey Facebook Icon

Tabhartasan

Tha Comunn Chlann Logain Chanada gu math ùr air suidheachadh cinnidh na h-Alba. Dh’fhaodamaid taic-airgid sam bith a chleachdadh gus ar cuideachadh le ar gnìomhachdan adhartachadh. Chuidicheadh na tabhartasan a thugadh dhuinn sinn gus goireasan fhaighinn a dh’ fheumas sinn agus bhiodh help cover travel and riochdachadh cosgaisean._cc781931-54bb eile gar cuideachadh pròiseactan agus seirbheisean dha na buill againn. Le bhith gar cuideachadh, tha sibh a’ cuideachadh le bhith a’ dìon agus a’ glèidheadh cultar na h-Alba. Tha thu a' dèanamh eadar-dhealachadh le bhith a' cuideachadh le ath-bheothachadh a dhèanamh air cinneadh Albannach nach eil air a bhith gu math follaiseach airson ùine fhada.

Bho chlì gu deas: A’ Bh-ph Jennifer Donaldson with Steven Logan

Bha am biadh a chaidh a thabhann aig an tachartas seo de chàileachd sònraichte. Biadh air a dhèanamh leis an tàlantach Dorothy Joyce, a bhuannaich duais Cuisine.

bottom of page