top of page

B' e oidhche làn spòrs, cultair agus traidisean a bha an Fhreiceadan Dubh (Rèiseamaid Rìoghail Ghàidhealach) air a phlanadh dhuinn aig dìnnear traidiseanta na Mess Gàidhealach air 10 Gearran, 2018. Chaidh an tachartas sònraichte a chumail aig an Fhreiceadan
Armory Black Watch ann am Montreal agus chuir e fàilte air ceithir fichead aoigh. Is e adhbhar na dinneir seo a thaisbeanadh
Cultar agus traidiseanan na h-Alba, gu sònraichte an fheadhainn aig a bheil ceanglaichean ri beatha rèiseamaideach agus na saoranaich sin
aig nach biodh cothrom eile pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd rèisimeideach.

'N uair a dh' òl sinn aig a' chuirm choileach, chuala sinn fuaim aoibhneach na pìoba Albannach a rinn gin
ach piob an Fhreiceadan Duibh agus na Druimean a thug aoidh- eachd oirnn fad na h-oidhche
fhuair sinn cuireadh a dhol gu ar suidheachan fhein. Fhuair sinn fàilte chridheil agus dhùrachdach bho Lcol Bruno Plourde, oifigear-stiùiridh Rèisimeid Rìoghail na Gàidhealtachd aig an Fhreiceadan Dubh agus na suidhe ri thaobh, a bhean eireachdail ChantaleMénard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chòrd an tachartas air leth inntinneach seo rinn. Thug an Caiptein Derrick Farham aoigheachd don fheasgar agus thug e seachad

fiosrachadh mu chultar is traidiseanan na h-Alba agus Rèisimeid nam Freiceadan Dubha. Bha a ghiùlan air leth toilichte le Clan Logan oir bha am fiosrachadh a chaidh a thoirt seachad soilleir, furasta a thuigsinn agus a’ toirt aoigheachd don h-uile duine a bha an làthair. Tha seo glè chudromach oir cha robh mòran eòlach air cultar na h-Alba aig cuid a bha an làthair. Thug an Caiptein Derrick Farnham dhuinn cuirm air am bi cuimhne againn gu bràth.Bha an clàr-bìdh a bh’ againn dìreach blasta bho thoiseach gu deireadh agus chaidh a dhèanamh taobh a-staigh protocol stèidhichte agus Albannachtraidiseanan. Chòrd an brot balgan-buachair fiadhaich uachdar againn, salad agus brisket feòil-mart le cnuimhean caramelichte, milis scalloped

agus buntàta geal le buinneagan ròsta balsamic brussel. Bha dòigh aige air an Òraid a thoirt gu taigeis a bha brosnachail.

Chrìochnaich sinn le maragan arain Dulche de Leche le uachdar brùite agus dearcan ùra. Nuair a bha sinn ag òl ar cofaidh is ar tì, fhuair sinn cuirm air a chluich leis na dannsairean sgoinneil Gàidhealach bho Sgoil Dannsa Gàidhealach Stephenson dèan dannsa claidheimh agus dannsa Albannach. Bha na caileagan iongantach agus rinn iad dannsa le mionaideachd. Rinn iad sinn uile moiteil.Feumaidh Clan Logan taing mhòr a thoirt dhan a h-uile duine aig rèisimeid Freiceadan Dubh Chanada, a tha sinn air leth moiteil às airson an cuiddìnnear mìorbhaileach traidiseanta Highland Mess. B’ e tachartas a bha seo a chuidich le bhith a’ glèidheadh traidiseanan na h-Alba ann am Montreal lea' comh-roinn ri muinntir eile agus bha e air a dheanamh gu maiseach, gu blasda ann an gràs agus ann an laoghsinns. Tha sinn an dòchas gum bi cothrom againn

pàirt a ghabhail san tachartas seo am measg feadhainn eile san àm ri teachd.

Bho chlì gu deas: Chantale Menard agus Lcol Bruno Plourde.

Caiptein Derrick Farham

Bho chlì gu deas: Lcol Bruno Plourde, Steven Logan,  Lcol Andrea Evans à Arm na SA

Steven Logan còmhla ris na dannsairean Gàidhealach bho sgoil dannsa Gàidhealach Stephenson

bottom of page