top of page
  • Grey Facebook Icon

Clan Logan Canada aig Fèis Cheilteach Quebec 2016

Bha e na thoileachas do Chlann Logan a bhith an làthairfèis Cheilteach Quebec. Chaidh a chumail ann an Old Quebec city on August 20-21st.2016. Bha Steven Logan, Prìomh Thosgaire Chlann Logan ann an Canada, na aoigheachd do bhòrd a’ chinnidh. Am measg nam fineachan eile a bha an làthair bha Lindsay, Gunn agus MacLeòid. B’ e seo an dàrna turas nar n-eachdraidh a bha sinn an làthair aig an fhèis seo.

gu steven's right, ceann-suidhe fèis Cheilteach Quebec, Mgr.Guy Morisset. Air an taobh chlì, tha prìomh eagraiche roinn nan Cinnidhean is Luchd-ciùird, France Lalande.

bottom of page